Network Menu

ÅSK reflektioner (25-årsjubileum)

Eva Kumlin — ÅSK 2003

Eva Kumlin berättar att ha fått bära SWEAs hedervärda titel Årets Svenska Kvinna under 2003 har bl a betytt mycket för hennes fortsatta arbete med kulturutbyte.

Eva Olofsson – ÅSK 2002

Eva Olofsson reflekterar över hur det kom som en stor överraskning att få utmärkelsen Årets Svenska Kvinna och berättar lite om arbetet hon gör i Thailand.

Maria Nyström Reuterswärd — ÅSK 2000

Marie Nyström observerar att inom universitetsvärlden finns det tre mål att fylla nämligen forskning, undervisning och den tredje uppgiften, som innebär dialog med samhället. Hon berättar hur utnämningen till Årets Svenska Kvinna 2000 var hennes dörröppnare till den tredje uppgiften.

Ulla-Brita Palm — ÅSK 1997

Ulla-Brita Palm reflekterar på betydelsen av att ha blivit vald till Årets Kvinna 1997 av SWEA International.

Anne Marie De Geer — ÅSK 1993

Anne Marie De Geer funderar över hur SWEA-utmärkelsen Årets Svenska Kvinna 1993 har genererat till mycket fina utvecklingar och framgångar i mitt arbete med de Baltiska länderna.