Network Menu

Blickpunkten: Medaljregn över SWEA!

Tillbaka till samlingssidan för sektionen Sweor i blickpunkten >>>


Den 6 juni 2002 tilldelades 2 Sweor och en Swen kungamedaljer.

Barbro Sachs Osher får medlaj från Kungen

Foto: Anders Jahrner

Generalkonsul
Barbro Sachs Osher

Barbro Sachs Osher med kungamedaljen

Foto: Anders Jahrner

Bengt Sagnell

Bengt Sagnell med kungamedaljen; Foto: Monica Sagnell

Foto: Monica Sagnell

Teol och fil kand
Dorothea Rosenblad

Dorothea Rosenblad får kungamedaljen; Foto: Monica Sagnell

Foto: Monica Sagnell

Barbro Sachs Osher, SWEA San Francisco, har av H.M. Konungen tilldelats dennes medalj i 8e storleken för omfattande och värdefulla insatser för att främja det svensk-amerikanska samarbetet.
Bengt Sagnell, SWEAs IT-konsult sedan 1998, har av H.M. Konungen tilldelats dennes medalj i 8e storleken för mångåriga och värdefulla insatser för Svenska kyrkan och svenska skolan i fransktalande Schweiz.
Dorothea Rosenblad, av SWEA utnämnd till Årets Svenska Kvinna 1998, har av H.M. Konungen tilldelats dennes medalj i 8e storleken för sina värdefulla insatser för utveckling av metoder syftande till att underlätta integrationen av invandrare i Sverige.

SWEA gratulerar!