Network Menu

Månadens avdelning: SWEA Örestad

Till innehållsförteckning för Månadens avdelning >>>


Välkommen till Örestad!

Text och bilder: Anita Magdalena Pettersson, Birgit Ahlin, Gun Björklund, Margareta Sterner

Ett fält med raps (SWEA Örestad); Foto: PrivatSWEA Örestad bildades i januari 1996. Många gånger fick vi frågan ”men var ligger Örestad någonstans?” I dag vet de flesta Sweor, att Örestad är benämningen på landområdet runt Öresund. Våra aktiviteter förläggs därför på olika platser mellan t ex Lund och Båstad samt inåt landet. Vi har även program på danska sidan.

SWEA-luncher har vi i Lund och Malmö, Helsingborg och Båstad.

Det blir mycket bilkörning, men vi samåker, vilket är mycket positivt bl a för nya medlemmar som på detta sätt lättare kommer in i gemenskapen. Det är vår policy att vara till hands för nyhemflyttade Sweor!


2003 års programaktiviteter

Flera av SWEA Örestads aktiviteter är återkommande såsom vår ”traditionella sommarlunch på Skansen i Båstad” som de flesta känner till, Fredriksdals Friluftsteater, där vi intager vår medhavda picknick innan vi skrattar åt Eva Rydberg & co, bokafton i Helsingborg där boknyheterna presenteras, besök på Louisiana och årsmöten på Trolleholms slott.


Årsmötet på Trolleholms slott

I februarimörkret tog Trolleholms Slott emot oss med stor värme.

Drink serverades i en av de vackra salongerna med härligt sprakande brasa.

Årsmötet hölls i det berömda biblioteket inrett av Carl Johan Trolle-Bonde under 1800-talet. Totalt finns där c:a 45000 volymer och är en av Nordeuropas största privata boksamlingar.

En festlig middag serverades därefter i Riddarsalen.

Årsmötet på Trolleholms slott (SWEA Örestad); Foto: Privat
Årsmötet på Trolleholms slott (SWEA Örestad); Foto: Privat

Tre glada Sweor: Lillemor Johnsson, Eva Thorén och Mona Johnsson

Årsmötet på Trolleholms slott (SWEA Örestad); Foto: Privat

Vår skattmästare Vivica Delshammar i livligt samtal med Ingrid Herrlin


Konstutställning i Ängelholm och Lunch på Klitterhus

I början av juni besökte vi Gallerian på Ängelholms bibliotek, där vår Swea Annica Stiernlöf ställde ut sina alster. Efteråt åt vi lunch på Klitterhus.

Konstutställning i Ängelholm (SWEA Örestad); Foto: Privat
Konstutställning i Ängelholm (SWEA Örestad); Foto: Privat

Anna Thompson, Laila Dahl och Harriet Stever
På bilden skymtar vi även Ingrid Kalborg till vänster och Kerstin Waschewsky till höger.


Lunch i Viken

Lunch i Viken (SWEA Örestad); Foto: Privat

Vår sekreterare och allt i allo Birgit Ahlin tillsammamns med Gun Nyman, Gun Björklund och Ulla Yngvesson

Lunch i Viken (SWEA Örestad); Foto: Privat

Birgitta Darlin och Lotta Aru njuter av det vackra vädret


Fredriksdalsteatern i Helsingborg

Picknick i det gröna innan Eva Rydbergs härliga show.

Fredriksdalsteatern i Helsingborg (SWEA Örestad); Foto: Privat

Här ser vi Gunilla Möller Shanghai Margareta Sterner, Birgit Ahlin och Anita Herrmann

Fredriksdalsteatern i Helsingborg (SWEA Örestad); Foto: Privat

I mitten på denna bänken sitter Marianne Olsson och Ingrid Scampole
Bakom Swea-kepsen döljer sig Anita Magdalena Pettersson


SWEA Örestads styrelse 2003

Styrelsen 2003 (SWEA Örestad); Foto: Privat

Från vänster: Birgit Ahlin – Ulla Yngvesson – Marianne Olsson – Birgitta Oostindier – Margareta Sterner
Sonja Norrbin – Anita Magdalena Pettersson – Vivika Delshammar – Anita Holmberg – Madeleine Wisenborn