Network Menu

Svenska högskoleprovet i Polen

En historisk händelse! Premiär för det svenska högskoleprovet i Polen

ASW, American School of Warsaw

Fr.v. Katrin Johansson, Ingrid Karlsson-lärare i svenska på ASW American School of Warsaw, Caroline Engström, Marie Antonsson, Christoffer Wahlborg, Mikaela Norin, Astrid Andersson, Mirka Johansson – initiativtagare till högskoleprovets genomförande

Hej, alla Sweor i Warszawa och i världen!

Det är så roligt att få dela med sig av denna glada nyhet. Kan hända att fler försöker att göra samma sak? Många av oss, som bor utomlands och har ungdomar på olika skolor, funderar säkert på att återvända hem till Sverige någon gång eller så vill barnen åka tillbaka för att studera vidare på svenska universitet och högskolor. Då är det väl praktiskt och bra att kunna göra det svenska högskoleprovet precis som många svenska gymnasieelever gör hemma i Sverige.

Kan man då inte bara se till att åka till Sverige och göra det? Självklart kan man det, men det är så mycket som måste ordnas för varje person separat, dels den praktiska biten, dels den ekonomiska.

Vi har ju olika långa avstånd till Sverige beroende på var någonstans vi råkar vara stationerade. Resan dit, dagar man missar i den ordinarie skolundervisningen, hotellkostnader etc. etc. allt detta bara växer och till slut då allt verkar för krångligt kanske man avstår från denna möjlighet.

Jag skulle vilja berätta om bakgrunden till det hela och hur det kom sig att vi fick igenom vårt förslag om att genomföra det svenska högskoleprovet i Warszawa på American School of Warsaw (ASW).

Jag och min familj hade hela tiden tänkt att vår dotter Katrin, som funderar på att studera vidare i Sverige, skulle åka dit och göra provet i april. Då vi började undersöka det hela, förstod vi att det skulle föra med sig en del kostnader och dessutom ta mycket tid. Flygresa och transport vidare inom Sverige samt eventuellt boende på hotell på den ort, där provet skulle genomföras, skulle kosta ganska mycket. Till detta tillkommer också anmälningsavgiften.

I november 2003 tog jag därför kontakt med Högskoleverket (HSV) i Stockholm och undersökte om det överhuvudtaget skulle kunna komma ifråga att göra provet på plats, här i Polen. Vi hade nämligen fått veta att provet hade erbjudits i andra länder i Europa tidigare år. Vi fick klartecken från vår ambassadör Mats Staffansson att det skulle gå bra att skriva provet på ambassaden om detta skulle krävas. Det var storartat och vänligt.

Margaretha Hallgren, ansvarig person på HSV, lovade att föra fram vårt ärende och snabbt återkom hon med ett mycket glädjande besked. Vi fick tillstånd att göra detta i Warszawa och dessutom kunde vi få genomföra provet på ASW. Det skulle i så fall bli första gången i historien som högskoleprovet skrevs i Polen. Detta kändes som en utmaning!

Självklart har Högskoleverket ställt vissa krav. Vi måste ha en ansvarig person som är godkänd av dem för att ”hålla” i provet. Vi är mycket lyckligt lottade, då vi har en svensklärare, Ingrid Karlsson, på ASW. Det var naturligt att ställa frågan till Ingrid om hon skulle kunna åta sig uppgiften. Hon samtyckte och gick med på att få instruktioner av HSV i Stockholm för att få behörighet. Detta skulle ske i februari 2004.

Det var underbart att allt började falla på plats. Ingrid och jag började planera för fullt. Det skulle skrivas brev till föräldrarna, göras kalkyler och tidsplaner. En hel del ”mailande” blev det också till Margaretha på Högskoleverket. Vi hade många frågor, då vi inte hade någon som helst erfarenhet på detta område. Allt kändes extra spännade för Ingrid som skulle ta hand om de superhemliga proven, vilka skulle förvaras i arkiv fram till den 3 april då högskoleprovet skulle äga rum.

Ni ställer er kanske frågan: Vad är det som är så bra med högskoleprovet? Nedan kommer några svar:

  • Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för högskolestudier.
  • När man söker till högskolan kan man bli antagen på sina gymnasiebetyg och/eller på sitt resultat från högskoleprovet. Med ett bra resultat på högskoleprovet kan man öka sina möjligheter att komma in på en utbildning, särskilt om det är många sökande
  • Det finns ingen åldersgräns för att få göra högskoleprovet, man behöver heller inte vara svensk medborgare för att få göra det.
  • Provresultatet gäller under 5 års tid. Man kan göra om provet hur många gånger man vill och det är alltid det bästa resultatet som gäller.
  • På högskoleprovet får man en poäng mellan 0,0 – 2,0. Provresultatet överförs automatiskt till Verket för högskoleservice (VHS) och till universitet och högskolor.

Våra ungdomar har övat på ”gamla” prov för att testa sina kunskaper och de visste på ett ungefär hur provet var upplagt. Det finns självklart massor av material och information om provet, så om ni skulle vilja fördjupa er ytterligare, kan ni gå in på HSV:s hemsida www.studera.nu

Den stora dagen närmade sig med stormsteg och våra elever som skulle delta i provet, inklusive Ingrid och jag, kände att det pirrade lite extra i magen. Spänningen var stor. Våra ungdomar var emellertid i en mycket bra ”sits”. De fick göra provet på en plats de kände mycket väl, ty det var i deras skolsal. Den ansvariga personen, som var med dem under hela provdagen var dessutom deras svensklärare, Ingrid. Det var ett drömläge!

Dagen till ära stod ett stort fång blommor i gult och blått på en bänk i salens mitt. Eleverna kom i god tid till provet med en rejäl matsäck. De kämpade på tappert och även om resultatet ännu är ovisst, så har de lärt sig mycket. Om de kommer in på sin högskoleutbildning på detta högskoleresultat, eller sina IB-betyg eller kanske väljer att göra högskoleprovet på nytt….ja, det får framtiden utvisa. Vi önskar dem alla lycka till!

Warszawa 2004.04.04
Mirka Johansson
SWEA Warszawa