Network Menu

SWEA-sången till 25-årsjubileet

Tillbaka till artikeln om SWEA-kören >>>
Innehållsförteckning för alla rapporter efter SWEAs Silverjubileum >>>


JubLogoDateWEB(Melodi: Det var dans bort i vägen; en YouTube video med melodin finns längst ner på denna sida)

Det är FEST här i Stockholm ikväll skall Ni veta
Vi är här för att fira med våran Agneta
Att SWEA idag fyller år
Med våra prinsessor och ambassadören
Och många glada Sweor i den blondade kören
Vi sjunger så gott som det går (snabbt)
Ja, vi sjunger så gott som det går (långsamt)

Ifrån New York till London och Asiens länder
Ja, från Rom och från Wien till Kaliforniens stränder
På vår karta vi alla finns med
Vårt nätverk det spirar
Runt globen vi virar
En tråd utav vänner
Snart alla oss känner
Från svenskhet med mången god sed
Ja, från svenskhet med mången god sed

Uti världen vi sprider båd språk och kulturen
Vi har sjungit vår sångkinesiska muren
Men till Sverige idag återvänt
Vårt nätverk vi spänner
Bland tusentals vänner
Som svenskhet vill sprida
I världen den vida
Med SWEA ett namn som är känt
Ja med SWEA ett namn som är känt (gå upp en oktav)!!


Kerstin Alm
RO VAME


För den som vill höra melodin:


Ursprungliga artikeln (länkar fungerar ej, har ersätts av artikeln här)

sweaarkivet-sidan med SWEA_sången till 25-årsjubileum