Network Menu

Tackfest hos den australienske ambassadören den 20 juni 2004

Innehållsförteckning för alla rapporter efter SWEAs Silverjubileum >>>


Bilder: Kerstin Alm (Los Angeles) och Marie Barrymore (Stockholm)

Här kommer bilder från Åsa Hasselgård-Rowes residens där hon och hennes man, den Australienska ambassadören, tog emot oss Sweor som hade arbetat för att få ihop Jubileet. En liten fest med Champagne och tilltugg och några få tacktal.Ursprungliga artikeln (länkar fungerar ej, har ersätts av artikeln här)

sweaarkivet-sidan om tackfesten hos den australienske ambassadören under 25-årsjubileum