Network Menu

Invigning av SWEA München

Informationsmötet den 30 maj

SWEA Münchens vardande liknar i mycket ett havandeskap. För ca 9 månader sedan började vi sju som nu är styrelsen på allvar planera för den nyföddas ankomst. Vi sju är i olika åldrar från ca 30 till 65, med olika intresseinriktningar och olika lång erfarenhet av München som bostadsort. Detta bådar gott för framtiden och för svenska kvinnors intresse att vara med. Och intresset är överväldigande med redan 86 anmälda medlemmar.

Invigning av SWEA München
Invigning av SWEA München
Invigning av SWEA München
Invigning av SWEA München

Invigningen ägde rum den 7 september 2005

i närvaro av Siv Svensson, Internationals ordförande och Maud Larsson, regionordförande OEMA, Zürich. Det blev en stor fest, ett oemotståndligt jubel steg emot oss när vi presenterade den nyfödda och hennes närmsta månader. Styrelsen hade arbetat hårt med att söka upp blivande medlemmar, fråga om deras intressen och kunde på det sättet göra en rivstart – både vad gäller antalet medlemmar och olika aktiviteter. Höstprogrammet är redan klart pch innehåller såväl underhållning (en nordisk show), sport inklusive vandringar i alperna, som bokklubb och biobesök. Ett antal grupper med programansvariga har redan kunnat skönjas — konst-och kultur inte minst.

Invigning av SWEA München
Invigning av SWEA München
Invigning av SWEA München
Invigning av SWEA München

Invigning av SWEA München
Invigning av SWEA München
Invigning av SWEA München
Invigning av SWEA München

Siv talade varmt för SWEA International och vad den kan ge oss på det globala planet. Maud läste upp ett stort antal gratulationer och lyckönskningar – de fortsätter att strömma in till ordföranden Catarina Holtz’ mailbox från hela världen. Övriga styrelseledamöter är Kristina Eriksson, senast SWEA Göteborg, vice ordförande, Lena Steding-Lundberg, medlemsansvarig och dataguru (art director). Sekreterare är Kristina Magnusson, en yngre förmåga, liksom Martina Schult, fd. SWEA Dubai, som har hand om finanserna. Britt Olsson, erfaren Münchenbo, och Christine Hellman, konstnärinna, har båda ett särskilt sinne för konst och kultur. Catarina Holtz är jurist och beredd att stå för det mesta av allt förberedelsearbete samt att hålla ordning på ett och annat.

Invigning av SWEA München
Invigning av SWEA München
Invigning av SWEA München
Invigning av SWEA München

Invigningsaftonen fortsatte med en middag av svenskt snitt, mycket uppskattad av sorlet att döma. Översvallande lovord östes över oss. Vi ser fram emot verksamheten med stor tillförsikt och glädje.

Tack till alla som hjälpt till att göra detta till en succe!

Catarina

Invigning av SWEA München
Invigning av SWEA München
Invigning av SWEA München
Invigning av SWEA München

Invigning av SWEA München
Invigning av SWEA München
Invigning av SWEA München
Invigning av SWEA München