Network Menu

Om du flyttar / vill vara Swea

Glob (CC0, Public Domain, via Pixabay)Som SWEA-medlem kan man ta med sig sitt medlemskap när man flyttar mellan städer, länder och världsdelar!

Du tar kontakt med medlemsansvarig, i den avdelning där du är medlem, dvs den avdelning du erlagt medlemsavgift för innevarande år i, och fyller i en överflyttningsblankett. Medlemsansvarig tar hand om din ifyllda blankett och ombesörjer att meddela berörda parter, dvs SWEA Medlemsregister och SWEA-avdelningen på din nya ort. Du behöver alltså inte göra mer utan blir sedan kontaktad av din nya avdelning och förhoppningsvis välkomnad i de fina välkomstprogram som finns på olika orter.

Om du hastigt flyttat och missat att meddela detta eller om det av andra orsaker inte fungerat skickar du bara en e-mail till members(SKYDDAD -- ERSÄTTER parentesis med @ symbolen)swea.org och meddelar din flytt och din nya adress. Har du fått ett uppehåll i ditt medlemskap pga av missad inbetald medlemsavgift eller dylikt, kan du meddela detta till medlemsupport(SKYDDAD -- ERSÄTTER parentesis med @ symbolen)swea.org och blir då hänvisad till ”rätt” person på din nya ort och kan snabbt bli medlem igen.

Skulle du flytta till en ort som ej har SWEA-avdelning flyttar du över ditt medlemskap till närmast liggande avdelning och kan på så sätt fortsätta att vara Swea och ha tillgång till vårt fina nätverk. Det finns Sweor som kontaktpersoner på ca 40 orter utan SWEA-avdelning och du kommer snabbt i kontakt med andra Sweor. Vill du bli kontakt-Swea tar du kontakt med kontaktswea(SKYDDAD -- ERSÄTTER parentesis med @ symbolen)swea.org SWEA sprider sig snabbt över världen och detta är ett bra sätt att komma i kontakt med andra svenskor och på sikt bilda nya avdelningar.

Om du inte är medlem men vill bli det, kan du skriva till framkom(SKYDDAD -- ERSÄTTER parentesis med @ symbolen)swea.org eller till medlemsupport(SKYDDAD -- ERSÄTTER parentesis med @ symbolen)swea.org för vidare hänvisning. Du kan även klicka på respektive avdelning i menyn på denna hemsida där det finns direktlänkar.

Välkommen som medlem i SWEA — var än i världen du är!