Network Menu

ROs rapport från OEMA RM 2005 i Athens

ROs rapport från VEMA RM 2005 i Aten >>>
ROs rapport från OEMA RM 2005 i Aten
Bildgalleri från VEMA/OEMA RM 2005 i Aten >>>
Rapport från VEMA/OEMA RM 2005 i Aten >>>
Rapport från efterdagarna för VEMA/OEMA RM 2005 i Aten >>>
Bildgalleri från efterdagarna för VEMA/OEMA RM 2005 i Aten >>>


Text: Maud Larsson, Regionordförande ÖEMA
Foto: Maud Larsson (Zürich)

Maud Larsson, RO OEMAKära Sweor

Återigen har vi haft ett ”Regionmöte”, det fjärde i ordningen efter att den nya organisationen trädde i kraft i Budapest 2002.

Även i år, som tidigare två år, har VEMA och ÖEMA haft Regionmöte tillsammans men i skilda lokaler men för övrigt delat på allt roligt. I år träffades vi i underbara Grekland i den spännande staden Aten där våra Sweor i SWEA Athens ordnat allt för oss på bästa sätt.

Varmt tack till ordförande Birgitta Koniali och till er alla i SWEA Athens styrelse och övriga som har gjort allt till en fest.

Detta var också mitt fjärde och sista Regionmöte som Regionordförande i region ÖEMA.
Min mandatperiod går ut den 30 april 2006 och det blir spännande att få lämna över klubban till nästa RO. Vem det blir får vi reda på under mars månad 2006.

(Samtliga avdelningars styrelser, inom region ÖEMA, skall rösta fram nästa RO.
Ansökningstiden går ut den 31 december 2005 innan dess kan ni som är intresserade lämna in er ansökan till region ÖEMAs valberedning, kontakta Eva von Usslar, som är smk, för mer information)

Region ÖEMA har 13 avdelningar, i mötet deltog 11 avdelningar med sin ordförande eller vice ordförande och i vissa avdelningar fanns båda två på plats.

Athens ordf. Birgitta Koniali, Budapest vice ordf. Anna Vikersjö, Dubai ordf. Ann Hespe, Genève ordf. Anna C.R. Rönneskog, Istanbul ordf. Marianne Alstermark, München ordf. Catarina Holtz, Stockholm ordf. Margareta Hölcke, Västerås ordf. Yvonne Taha, Vilnius ordf. Ingrida Drukteinyte, Wien ordf. Ingela Kindås Mügge samt vice ordf. Eva Jurkowitsch och Zürich ordf. Marie-Louise Mägerle Axelsson samt vice ordf. May Mosbach.

Tyvärr kunde Riga och Warszawa ej deltaga med någon representant. Ulla-Stina Ardevall, medlem i SWEA Vilnius och KontaktSwea, som håller på att starta upp SWEA Moskva, en ny avdelning som kommer att höra till region ÖEMA när de har blivit godkända, fanns också med oss under hela mötet. Vi ser med glädje fram emot att få välkomna er snart.

OEMA RM 2005 i Aten
OEMA RM 2005 i Aten
OEMA RM 2005 i Aten

Vi hade också vår regionsekreterare Ninni Pettersson Wästberg på plats med pennan i högsta beredskap, och några av våra kommittéers medlemmar såsom Anna Holmgren Nordström från regionens valberedning fanns också med oss under mötet.

Det är härligt när alla är så aktiva under mötet, vilket var fallet hos oss, och väldigt trevligt att vi kan ge ordet till alla, som vill yttra sig, under mötets gång.

Med på plats hade vi också vår internationella ordförande Siv Svensson och Past President Christina Moliteus som alternerade mellan region ÖEMA och region VEMAS mötesrum. Alltid lika trevligt och uppskattat att lyssna till er. TACK för att ni var med.

Några besökare tittade också in under dagens lopp bl.a Ann-Marie Kjellander Rom, Eva Olsson Zürich, Monica Bolling Paris, Birgitta Kleisinger Wien, Birgit Halén Stockholm, Ettan Bratt, Stockholm och säkert fler som jag ej såg för stolarna var bakom min rygg!

Vi hade en dagordning med många punkter att avhandla men allt gick mycket smidigt. Våra ordförande presenterade personligen sina avdelningars rapporter, en punkt som alltid är lika uppskattad och alltid dyker det upp tips, som kan användas i de övriga avdelningarna.

Vi gick igenom vår ekonomi och vilka avdelningar som hade erhållit resebidrag ur regionens resebidragsfond och beslutade om vissa omstruktureringar i upplägget av regionens bokföring.

Vi valde medlemmar till Finans-och Resebidragskommittén och vi är så nöjda med dem som har skött det hitills så vi valde om dem för ytterligare en mandat period; Agneta Linnarsson Zürich regionens skattmästare, Ann Hespe, ordf. Dubai och Eva Pap, Budapest. Varmt tack till er för er fina arbetsinsats för SWEA och vår region.

Vår valberednings medlemmar är valda på två år, från förra mötet och behövde ej väljas denna gången. Valberedningen med Eva von Usslar, Stockholm Anna Holmgren Nordström, Istanbul och Mirja Kjellgren Budapest har nu ett viktigt arbete framför sig angående RO-valet. Tack för allt ert arbete under det gångna året.

Vi gjorde om en kommitté, och nu heter den Idékommittén och med ens under mötet hittades det entusiastiska medlemmar till denna kommitté: Anna Vikersjö, Budapest, Anna Holmgren Nordström Istanbul, Margareta Hölcke, Stockholm och Marie-Louise Mägerle Axelsson Zürich. I alla kommittéer förutom valberedningen ingår RO som ex officio.

Vi godkände tidigare protokoll samt gick igenom rapport från förra årets regionmöte i Dublin.
Vi tog del av samtliga interimsrapporter, som är mycket intressanta och viktiga för att veta vad som händer runt om i SWEAs organisation och kunde lägga dem till handlingarna.
Vi hade fått en preliminär inbjudan att hålla vårt regionmöte i Berlin, samtidigt som VEMA och MEMA, SWEA Berlin hör till Region MEMA, detta godkände vi gärna och ser fram emot oktober 2006.

OEMA RM 2005 i AtenVi gjorde avbrott i mötet och fick en presentation, tillsammans med region VEMA, av Eva Malm, Stockholm som bl.a är annonsansvarig för FORUM och en mycket, mycket duktig sådan, Eva berättade om PR och annonsering. Därefter fick vi möta Framtidskommitténs representant Cecilia Svensson, Malmö. Vi har en mycket aktiv Framtidskommitté inom SWEA, som kommer med många intressanta synpunkter och förslag.
Varmt tack till er båda för intressanta föredrag.

Jag hade också nöjet att dela ut en DVD till samtliga avdelningar och till mig själv, en present från region OAME (Östra Amerikas). DVD:n var tänkt som en hyllning till SWEA New Orleans inför OAME:s RM i Boston med smakprov och minnen från SWEA:s första Världsmöte före orkanen . Regionen ville dela med sig till SWEAs alla avdelningar. Vår Webmaster Margaretta Simpson sammanställde bildspelet från Världsmötet efter en idé av Ginga Sewerin-Olsson RO, båda i OAME, ackompanjerat av härlig New Orleans-musik. TACK så väldigt mycket, jag har verkligen njutit av det.

Dagen började lida mot sitt slut och vi blev färdiga med mötet strax efter 17 som planerat.

Tack till er alla för ett mycket trevligt och givande möte.

Maud Larsson, Regionordförande ÖEMA
Oktober 2005