Network Menu

SWEA Internationals ordförande

Siv SvenssonVarsågoda – Siv vald till ordförande i SWEA International

Nu har Siv Svensson, SWEA Internationals ordförande sedan snart ett år tillbaka, blivit vald till sin post. Under 2005 har Siv suttit på ett fyllnadsmandat efter Christina Moliteus avgång.

Siv föddes i Norrköping 1950, men sedan familjen splittrats då hennes mor insjuknade i polio, växte hon från tre års ålder upp hos fosterföräldrar i Trollhättan. En mycket fin uppväxt hos dem och under alla år en god kontakt med min biologiska familj, säger Siv.

Efter avslutad skolgång i Trollhättan gick Siv en språklig ekonomisk utbildning i Göteborg. 1969 inleddes utlandsvistelserna med ett år på Sterling Airways i Köpenhamn.

Tillbaka till Norrköping 1971 träffade Siv sin Christer. De har nu varit gifta i 30 år och har fyra söner i åldrarna 35 till 19 år. Den äldste är ett ’bonusbarn’. Här arbetade Siv på Polisens Kommunikationscentral.
Christer är VD för ett dotterbolag till SAS, som levererar marktjänster till flygbolag. Hans arbete har föranlett familjens många flyttar. 1983-87 bodde de i Rom och 1987-92 i Lissabon.

– I Italien och Portugal var jag mest småbarnsmamma, men under åren i Portugal hade jag även tid att arbeta med försäljning av kosmetika och färganalyser via ’homeparties’.

Siv kom i kontakt med SWEA 1991 genom Gunilla Possenius som startat SWEA Lissabon.

1992 gick flyttlasset hem till Göteborg där familjen stannade i tre år. Sedan bar det av till Malmö. Under dessa år arbetade Siv på SOS Alarm som larmoperatör, både i Göteborg och i Malmö. I Malmö engagerade hon sig fackligt inom Handelstjänstemannaförbundet (HTF) både lokalt och regionalt.1998 var Siv samordnare i Malmö för ett riksomfattande projekt inom SOS Alarm.

1999 var det dags att flytta utomlands igen. Denna gång till London, där de fortfarande är bosatta.

Privat är Siv intresserad av körsång, opera, böcker, släktforskning, sommarstället i Kville i Bohuslän och naturligtvis den stora härliga familjen. De fyra sönerna finns idag; som skeppare på egen segelbåt i Grekland, som sjökapten i Broströmsrederiet, som teknolog på Chalmers och som hemmason i London med avsikten att efter totalt 13 år utomlands flytta hem till Sverige i december.

Sivs långa erfarenhet inom Polisens Kommunikationscentral och SOS Alarm har givit henne stresstålighet och förmågan att ha många bollar i luften samtidigt. Hon har gedigen träning i intervjuteknik och stresshantering genom ständig kontakt med människor som befunnit sig i svåra, pressade situationer. Förståelse för andras belägenhet och ödmjukhet inför livet är något jag lär mig i detta yrke, säger Siv. Av sin fosterfar lärde hon, att utan oro ta dagen som den kommer och att se på tillvaron med humor.

Siv hoppas kunna använda sig av dessa erfarenheter, när hon nu fortsätter som ordförande i SWEA International. Hon hoppas kunna finna en balans i sitt arbete med så många olika kvinnor och dito viljor som skall enas kring en gemensam sak. Under sitt ordförandeår har Siv haft ett gott samarbete med den internationella styrelsen och säger, att hon skall göra sitt bästa för att tillsammans med den fortsätta den utveckling av SWEA som påbörjades under Christina Moliteus ledning. – Ensam är inte stark, så min förhoppning är att få ett fortsatt bra samarbete med alla SWEAs medarbetare och medlemmar.

Sivs SWEA erfarenheter:

  • Vice Ordförande SWEA Lissabon 1991 – 1992
  • ”Vanlig” SWEA medlem 1992 – 2000
  • Skattmästare SWEA London 2000 – 2002
  • Ordförande London 2002 – 2004
  • Redaktionsmedlem SWEA London 2003
  • Valberedningen 2003
  • Vice Ordförande SWEA International 2004
  • Sammankallande i Int. resebidragskommitté 2000 – 2004
  • Ledamot i Kommittén för Nya Avdelningar 2004
  • Sammankallande i VEMAs Finanskommitté 2002 – 2004

Som bisittare, avdelningsordförande, internationell vice ordförande och internationell ordförande har Siv deltagit i fyra ISM och sju RM.