Network Menu

Agneta och Gunnar Nilssons Stipendium för Studier av Interkulturella Relationer

Agneta och Gunnar NilssonGunnar Nilsson, make till vår grundare Agneta Nilsson, avled i december och våra tankar är med Agneta och hennes familj. Enligt hennes önskan heter det interkulturella SWEA-stipendiet nu ”Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer”.

Gunnar har stöttat Agneta och SWEA sedan starten för 26 år sedan och SWEA är glada att kunna hedra både Agneta och Gunnar på detta sätt.

Bidrag kan sändas till SWEA International Inc, 5928 Balfour Court, Suite B, Carlsbad, CA 92008 eller insättas i Sverige på SWEA bankgiro 646 4952 med angivande av fonden.