Network Menu

Hur ser din Swea ut?

Teckningstavling

SWEA International utlyser en teckningstävling — ge din bild av Swea!

Bland SWEAs över 8000 medlemmar finns säkert nästan lika många föeställningar av hur en Swea ser ut. Vi behöver en maskot — en samlad bild av vem vår Swea är.

SWEA International utlyser därför en teckningstävling bland samtliga medlemmar. Skapa en tecknad Swea som vi kan använda för promotion i trycksaker och på webbplatsen swea.org. Fina SWEA-produkter delas ut som pris.

Skicka in bidrag senast 30 juni

Bidraget kan vara i färg eller svart/vitt och ska skickas in i jpg-format till webmaster(SKYDDAD -- ERSÄTTER parentesis med @ symbolen)swea.org senast den 30 juni 2008.

Tävlingsdeltagare bör vara intresserade av ett fortsatt samarbete med redaktionerna för SWEA Forum, SWEA-Nytt samt swea.org.

Det vinnande bidraget väljs av en jury som utses av SWEA Internationals styrelse.