Network Menu

17 frågor till Ann Hespe

SWEA International ställde Ann Hespe mot väggen och fyrade av 17 frågor till en Swea (15 januari 2009)

Ann Hespe

Ann Hespe

Hur länge har och var har du bott utomlands?
Jag har bott ett år i England, tre år i Singapore, åtta år i Bryssel och åtta år i Dubai. Med andra ord har jag numera tillbringat 20 år utanför Sverige.

Vad gjorde du innan i Sverige?
Jag arbetade som bankjurist, internt inom bl a bankens fond- och utlandsavdelningar.

Vilken är den största förändringen?
De länder vi flyttat till har varit ”enkla” att leva i. Vi har inte heller behövt sakna särskilt många svenska produkter. Den största förändringen har varit att inte känna sig delaktig i samhället, vare sig man tycker att något är bra eller mindre bra.

Vilka är fördelarna med att bo utomlands?
Intressant och lärorikt att få uppleva andra kulturer. I Singapore och Dubai naturligtvis också vädret, speciellt för mig som inte tycker särskilt bra om vinter utom under en skid- vecka med strålande sol och pudersnö.

Har du upplevt några nackdelar och i så fall vilka?
Vi har haft våra barn med oss och de har gått i väldigt bra internationella skolor. Tyvärr inser jag nu att Sverige inte riktigt uppskattar deras akademiska och övriga meriter, när betygen omvandlas till svenska poäng.

Hur ser din vardag ut?
Även utomlands fylls vardagen med rutiner. I Dubai blir det mycket bilkörning, eftersom det inte finns tillgång till allmänna kommunikationer. Sedan skolmatsäcken är färdig, man och son gett sig iväg och diverse hushållsgöromål utförts blir det ofta en hel del tid framför datorn, då jag ägnar mig åt mitt swea-uppdrag.

Vad gör du helst på fritiden?
Jag spelar golf, är med i två bokklubbar, så det blir en hel del böcker lästa, är med på Swea-aktiviteter och umgås med vänner.

Beskriv en lyckad fest.
Trevliga människor, god mat, intressanta samtal och härlig musik.

Tiger Woods i februari 2006

Tiger Woods i februari 2006

Vad är du bäst på?
Organisation och logistik hör till det som jag är bra på.

Och sämst?
Jag kan inte sjunga.

Ann och SWEA

När blev Du Swea?
När vi flyttade till Dubai 2001.

Varför?
I januari 2001, precis när vi var nyinflyttade, bildades en arbetsgrupp för att kunna starta en Swea-avdelning. Jag åtog mig uppdraget som skattmästare i den blivande avdelningen. Det kändes väldigt spännande att få vara med från start och att kunna påverka avdelningens utveckling. Fortsatte sedan som vice ordförande och ordförande. Jag har under hela min Swea-tid varit aktiv i styrelsearbete både lokalt, regionalt och internationellt.

Vad är Din uppgift i SWEA just nu?
Regionordförande för SWEA ÖEMA (östra Europa, Mellanöstern och Afrika).

Vem, nu levande eller i världshistorien, skulle du helst vilja bjuda till ett SWEA-möte?
Just nu skulle jag vilja bjuda in alla aktiva Sweor för att tacka för i år och för allt arbete som utförs så att vi alla har tillgång till vårt fantastiska nätverk. Med ca 1000 aktiva Sweor på denna fest skulle jag nog få ångra mitt svar på frågan ovan om vad jag är bra på!!

Berätta om ditt roligaste SWEA minne.
De region- och världsmöten där jag haft möjlighet att delta och då framförallt i New Orleans 2005. Jag var nytillträdd ordförande och kände inte särskilt många av mina kollegor, inte heller någon annan från Dubai reste till mötet. Efter många timmar, flera flygplatser och nio timmars tidsskillnad landande jag något trött och litet vilsen i New Orleans. På väg att leta transport till hotellet såg jag några kvinnor som såg svenska ut. Javisst, de var också på väg till världsmötet, så vi delade taxi och bestämde oss för att bota tidsomställningen med en gemensam middag. Trevligt sällskap,god mat och intressanta samtal om våra olika avdelningar. Sedan fortsatte hela världsmötet i samma positiva anda, som inte blev sämre av all fantastisk musik vi hade tillfälle att lyssna till.

Vad har vi glömt att fråga dig?
Vad är det som gör SWEA så unikt?

Vad skulle du svarat?
Att SWEA finns över hela världen och att så många arbetar så mycket för SWEA idag och för framtiden.

Tack Ann!