Network Menu

17 frågor till Anna Rönneskog

SWEA International ställde Anna Rönneskog mot väggen och fyrade av 17 frågor till en Swea. (15 februari 2009)

Anna Rönneskog

Anna Rönneskog

Hur länge har och var har du bott utomlands?
Sedan 1997, då vi flyttade till Paris.

Vad gjorde du innan i Sverige?
Arbetade som jurist på Luftfartsverket.

Vilken är den största förändringen?
Den absolut största förändringen var att lämna ett intressant arbete och framför allt att lämna den arbetsidentitet som är så otroligt viktig för oss svenskar. Det tog en evighet att hitta ett begåvat svar till frågan som alltid ställs i Sverige, nämligen ”och vad gör du då”?? En annan betydligt positivare förändring, som det tog tid för mig att uppskatta, var att jag fick så mycket mer tid till att odla mina egna intressen (SWEA tex) samt framför allt att jag fick tid tillsammans med mina barn och min familj. Jag har verkligen haft privilegiet att aktivt få följa barnen i deras uppväxt på ett helt annat sätt än när vi bodde i Sverige och båda arbetade.

Vilka är fördelarna med att bo utomlands?
Den fördel som jag njuter av just här och nu är ljuset. Jag har aldrig varit särskilt förtjust i den mörka vintertiden och just nu, när det skiljer 3 ½ timme i ljus mellan Stockholm och Genève, så njuter jag i fulla drag. Men det är klart att det finns många fördelar. Bara det att känna sig hemma på flera ställen än ett tycker jag är mycket berikande. Jag åker hem till Sverige och sedan åker jag hem till Genève och båda ställena känns faktiskt lika hemma. Och så är det ju också en fördel att tvingas lära sig nya språk, inte minst för barnen, som numera obehindrat använder tre språk i sin omedelbara vardag.

Har du upplevt några nackdelar och i så fall vilka?
En stor nackdel var känslan av att lämna min arbetsidentitet bakom mig. Då var faktiskt SWEA till stor hjälp och med SWEA har jag fått möjligheten att pröva på många nya arbetsuppgifter som jag garanterat aldrig hade gjort annars, som t ex att vara redaktör och ansvarig för en tidning (SWEA Paris bladet och SWEA Forum). En annan nackdel var språket (som ju också angivits som en fördel). I början talade jag ingen franska alls och helt plötsligt blev jag, som normalt är ganska öppen, självständig och språksam person, tyst, tillbakadragen och osjälvständig – ständigt beroende av att någon hjälpte mig i mina kontakter med myndigheter, affärer etc. Detta var dock problem som man kunde komma över, men det har tagit tid…

Hur ser din vardag ut?
Sedan några år tillbaka arbetar jag på Sveriges Konsulat i Genève, så här får jag verkligen njuta av fördelarna med att ha två hemland. Barnen har vuxit upp och är på väg ut och med backspegel i hand känns det fantastiskt att ha fått åren hemma, när de fortfarande var kvar och att nu, när jag har tid, kunna återuppta ett aktivt yrkesliv igen. Dessutom är jag aktiv i diverse styrelsearbeten, bl a i SWEA OEMAs styrelse, där jag är vald till sekreterare samt som sammankallande i Redaktionskommittén.

Vad gör du helst på fritiden?
Jag umgås gärna med min familj och med mina vänner. Promenerar med vår hund (gärna i bergen). Åker till vårt hus i Sverige (Gryt) och så tycker jag mycket om att läsa, särskilt svensk litteratur.

Beskriv en lyckad fest.
Trevliga personer, som man trivs med och som trivs tillsammans är A och O. Utan detta kan den mest fantastiskt påkostade fest bli ett misslyckande… God mat och goda viner ökar givetvis på plusfaktorn, men med fel personer hjälper inte ens det bästa årgångsvin…

Vad är du bäst på?
Jag är hyfsat bra på att organisera och delegera och så har jag ganska lätt att komma i kontakt med människor.

Och sämst?
Min stressfaktor är ganska låg (det är väl därför jag är bra på att organisera och delegera) och så är jag tyvärr ingen språkgeni, så jag stångas fortfarande med franskan och skäms att jag inte kan uttrycka mig bättre (fast i dag kan jag ändå klara mig själv ganska bra).

Anna och SWEA

När blev Du Swea?
Jag flyttade utomlands 1997, men blev inte Swea förrän 1998.

Varför?
Jag var egentligen inte alls intresserad av att träffa fler svenskor, eftersom jag hade barn i Svenska skolan och en man på ett svenskt företag. Jag ville ju träffa fransktalande personer. Men så blev jag tillfrågad om jag ville göra SWEA Paris tidning och det lät så spännande att jag bestämde mig för att gå med i SWEA.

Vad är Din uppgift i SWEA just nu?
Sammankallande i Redaktionskommittén, sekreterare i regionstyrelsen (OEMA) och aktiv medlem i SWEA Genève.

Vem, nu levande eller i världshistorien, skulle du helst vilja bjuda till ett SWEA-möte?
Det hade varit intressant att ha få höra mer om Anna Linds arbete som utrikesminister, men det är ju för sent nu. En nu levande intressant person med mycket att berätta skulle kanske vara Kofi Annan. Han har ju dessutom anknytning till Sverige genom sin hustru Nane Annan.

Berätta om ditt roligaste SWEA minne.
SWEAs världsmöte i New Oreans. Där var så många trevliga och intressanta Sweor med i denna fantastiska stad och så några månader senare var allt borta med orkanen Katrina…

Vad har vi glömt att fråga dig?
Hur vill du att SWEA ska se ut i framtiden?

Vad skulle du svarat?
Jag tror på ett SWEA i framtiden, men jag känner samtidigt att SWEA International har blivit så administrativt tungrott att jag tror att det kommer att vara svårt att hitta frivilliga som kan ge den tid det tar att sköta organisationen, samtidigt är det viktigt att SWEA International syns och är närvarande, så att det inte blir ett dom och vi… Här fyller Web-sidan, SWEA-Nytt och SWEA Forum en viktig roll, men den allra viktigaste grunden för SWEAs bestående är ändå lokalavdelningarna, som själva säkert har en känsla för vilka behov man har att fylla på de olika platserna. Det kan vara mamma/barngrupper, litteraturcirklar, föreläsningar, utflykter och olika traditionsbevarare som valborg, nationaldagsfirande, kräftkalas och Lucia. Mycket beroende på övrigt utbud, struktur på medlemmarna etc. Och så tror jag att det är viktigt att man umgås även utanför regiongränserna för att få en känsla för SWEA som internationellt nätverk.

Tack Anna!