Network Menu

Sverigemiddagen 2011

Årets Sverigemiddag kommer att äga rum torsdagen den 11 augusti på Elite Park Hotel. Under Sverigemiddagen kommer två av våra stipendier att delas ut, Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer och SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället.

Dagen inleds med en lunch på Operan där stipendiaterna kommer att presentera sina forskningsområden. Middagen på Elite Park hotell börjar kl 17.00 med stipendieutdelning.

Mingel onsdag kväll den 10 augusti på Palace huset. Palace huset tillhör de av Kulturnämnden ”utmärkta” och har sin historia som fd sockerraffinaderi, Gustav III vandrade 1766 på taket och beundrade utsikten därifrån, bostad åt familjerna Magnus och Fürstenberg och tavlorna i Fürstenbergska Galleriet på Konstmuseet fanns där innan donationen. Man drack brunn i parken utanför. Wermlandsbanken hade sina lokaler där på 70-talet!

Läs mer på SWEA Göteborgs webbplats >>>